Voortbewegend onderwijs

Ons voornemen
We hebben als instelling voor rijdend onderwijs de ambitie, om het elementair rijonderwijs, het secundair en het primair vakonderwijs – samen met jullie – krachtig op de kaart van Nederland neer te zetten.

Elementair rijonderwijs
Dutch Lapétus is een onderwijsinstelling die op basis van empirische wetenschap zich bezig houdt met het ontwikkelen van leerprogramma’s voor de rijscholenbranche.
Dutla (afkorting van Dutch Lapétus) is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en ondersteunt met leerprogramma’s de rijles in de praktijk.

Voor de rijbewijsleerling betekent dit:
Het autorijden leer je (primair) in de praktijk. Dit betekent dat je de basis les onderdelen onder de knie moet krijgen. Je instructeur begeleid je hierin. Daarnaast ben je veel oefentijd nodig om van je fouten te leren. (rijbekwaam worden)
Het elementair rijonderwijs ondersteund jou en je rijinstructeur met een leerprogramma (e-learning). Je gaat de functie van het autorijden op het gebied van verkeersveiligheid met een leerprogramma (e-learning) beter begrijpen. Dit heeft een positieve invloed op de les onderdelen waar je rijinstructeur tijdens de rijles mee bezig is.
Er is een verschil tussen een primaire rijopleiding (rijbekwaamheid) in de praktijk en elementair rijonderwijs (rijniveau) via internet. Beide hebben een gunstige invloed op de ontwikkeling tijdens het leren autorijden. Het elementair rijonderwijs is via deze website verkrijgbaar.

Secundair vakonderwijs
Dutch Lapétus is een onderwijsinstelling die op basis van empirische wetenschap zich bezig houdt met het ontwikkelen van leerprogramma’s voor de rijscholenbranche.
Dutla (afkorting van Dutch Lapétus) is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en ondersteunt met leerprogramma’s de rijles in de praktijk.

Voor de rijinstructeur(trice)
Secundair vakonderwijs die gericht is op de verkeersveiligheid, niet zijnde (bij)scholingen voor de wet rijonderricht motorrijtuigen WRM.
De rijinstructeur(trice) leert een brug te leggen tussen rijles en de ongevallen in het verkeer. Deze koppeling zorgt voor een dalende behoefte van de rijbewijsleerling, om van de rijopleiding een examentraject te maken. De rijbewijsleerling krijgt op deze manier de controle over het rijexamen, waarbij spanningen worden verminderd. De secundaire les technieken – die daarop aansluiten -bevorderen tevens de rijbekwaamheid (rijervaring) én het rijniveau (rijstijl).
Secundair vakonderwijs werkt slagingspercentage verhogend- en is het beste wat een rijschool onderscheidend in huis kan halen.

Primair vakonderwijs
Dutch Lapétus is een onderwijsinstelling die op basis van empirische wetenschap zich bezig houdt met het ontwikkelen van leerprogramma’s voor de rijscholenbranche.
Dutla (afkorting van Dutch Lapétus) is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en ondersteunt met leerprogramma’s de rijles in de praktijk.

Voor de OCT deskundige betekent dit:
Een collegiale toetsing in de rijscholenbranche is door het ministerie van infrastructuur en waterstaat als middel in het leven geroepen om rijbewijsleerlingen niet te vroeg op laten gaan voor het rijexamen. De collegiale toetsing heeft de functie om de examencapaciteit bij het CBR binnen de perken te houden. Een collegiale toetsing hoort bij de rijopleiding en wordt daar ook getoetst. Rijinstructeurs kunnen zich kort scholen tot Onafhankelijke Collegiale Toets (OCT) deskundige. De rijbewijsleerling krijgt rijles bij de rijinstructeur en boekt een toets voor dezelfde rijbewijsleerling bij een OCT deskundige. Deze website heeft daarvoor een planningssysteem ontwikkeld. De OCT deskundige wordt via Dutch Lapétus onderwijsinstelling gecertificeerd.

De collegiale is om die reden anders dan de tussentijdse toets die bedoelt is om kandidaten een rijexamen te laten ervaren. De tussentijdse toets vraagt juist meer capaciteit op de agenda van het CBR.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.